İrfan Meclisi & Rah-ı Aşk
ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ  VE KANDİLLER Salavat

Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ VE KANDİLLER

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ  VE KANDİLLER Empty ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ VE KANDİLLER Bir Perş. 24 Mayıs 2012 - 9:00

RıZa BeRKaN

RıZa BeRKaN
YÖNETİCİ
YÖNETİCİ[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]


Yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun ki,yeni bir rahmet iklimi olan mübarek “üç aylar”a kavuşmuş bulunuyoruz.

Bu aylar,imaımızdan gelen bir heyecanla ibadet hayatımızın
daha canlı tutulduğu rahmeti bol, bereketli bir mevsimdir.

Recep ayında,Regâib ve Mi'râc;Şaban ayında Berat; Ramazan ayında ise
Kadir Gecesi gibi dört ayrı mübarek gece bulunmaktadır.Bu geceler, üç
ayların manevî atmosferinin bereketli ]ve hikmetli yıldızları
gibidir.

Bu aylar, dua ve yakarışların Allah'a arz edilmesi, pişmanlık
gözyaşlarıyla günahların

yıkanması, yapılan ibadet ve taatlere verilen sevabın katlanması bakımından kaçırılmayacak bir fırsattır.

Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan
ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir.

Receb ayı,“üç aylar” olarak bilinen mübarek bir mevsimin ilk ayıdır.Receb, “tazim ve saygı” anlamına gelir.Receb ayı Regaib ve Mi'rac gibi tecellilerle şereflendirilmiştir.

Şaban Ayı ise,Ramazan'a hazırlanmaya yönelik bir hikmeti de taşımaktadır.

Cenab-ı Hakk'ın, kendisini ibadete veren mü'min kullarına Ramazan'da açacağı çok zengin manevi sofradan yeterince nasip almamız için, ona Şaban ayında hazırlanmaya başlamamız çok daha uygun olur.

Bu aylar dua ve tevbelerimizin kabul
edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

İnsan hatasız değildir.Sevgili Peygam-berimiz
(s.a.s.):"İnsanoğlunun hepsi hata edici ve günah işleyicidir.Hata edenlerin
en hayırlısı ise, hatasını bilip tövbe edenlerdir"buyurmuşlardır.

Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de:

"Ey Müminler! Hepiniz Allah'a tövbe ediniz ki felah bulasınız"buyurmaktadır.

Ramazan ayına bir hazırlık olmak üzere Recep ve Şaban aylarını daha verimli olarak değerlendirmeli ve mümkün olabildiğince kendimizi günahlardan koru-maya çalışmalı ve ayrıca bol bol tevbe etmeliyiz.

İnsanlar, dünyevi işlere kendilerini bazen çok fazla kaptırıyorlar ve uhrevi görevlerini ikinci plana itiyorlar. Zamanın normal seyri sırasında rutin meşguliyetlerle devam eden hayat sıradanlaşıyor hatta sıkıcı olmaya başlıyor.

Allah Teala hem manevi hayattan uzaklaşmamızı önlemek hem de sıradanlaşan zamana ve hayata manevi bir canlılık katmak için bazı ay, hafta ve günlere özel bir değer atfetmiştir.

Bunlar, bayram günleri ve geceleri, Cuma geceleri, üç aylar diye adlandırdığımız Recep, Şaban ve Ramazan ayı ve Kandil geceleridir. Üç aylar mevsimi aynı zamanda kandiller mevsimidir.

Milletimiz bu günlere özel önem vermiş ve kandilleri, dini duygunun geliştirilmesi için vesile saymıştır.

Peygamberimiz üç aylar girince şöyle dua ederdi:

“Alah’ım! Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi ramazana kavuştur.”

Üç Aylar ve Kandiller Muhasebe Ayıdır.

Her şeyden önce bir nefis muhasebesi yapmak mecburiyetindeyiz. Biz kimiz ? Niçin ve kimin için yaşıyoruz?


Bu sorunun cevabını şu mübarek günlerde bulmak durumundayız.

Allah ile aram nasıl?
Onun istediği bir kul olabildim mi? Beni ondan uzaklaştıran kötü alışkanlıklarım var mı? Her an ölüm gelecek olsa buna ne kadar hazırlıklıyım? Ahiretimi mamur yapacak bir hazırlığım var mı? vs.

Kısaca,“Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz.”Hadis-i
şerifinin gereğini yapabiliriz.

İşte, mübârek Üç Aylar ve bunlarda peşi-peşine sıralanan mübârek geceler bizim:

Hangi noktada olduğumuzu düşünmemiz açısından önemlidir.

Durum muhakemesi ve muhasebesi yapmamız, tefekkür etmemiz, kendi dışımızda yaşayan din kardeşlerimizi düşünmemiz açısından önemlidir.

Çünkü mübarek gün ve gecelerin asıl kudsiyeti bizi nefis muhasebesine dâvet etmesi sebebiyledir. Bizler inananlar olarak bu dâvete icabet etmek durumundayız.

Keffaret ve kaza borcu olanlar bu aylarda oruçlarını tutabilirler.

Nafile namazlar,hayır ve hasenatlar çoğaltılabilir.

Kandiller birer nimettir:

Evet nimetler ayağımıza geliyor. Üç aylar ve kandiller,içinde yaşadığımız fakat farkında olmadığımız nimetlerdir.

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah’tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”(Haşr, 59/18)

Üç aylar mevsimi ve kandiller, bu ayetin gereği olarak yani yarınlarımız için hazırlık yapmak için bir fırsattır.

Cenab-ı Hakk'a şükretmeliyiz ki; bizleri bu mübarek aylara yeniden
kavuşturmuş oldu.

Herbiri mü'minlerin şuurlanmalarına vesile olabilecek bu mübarek aylar, her sene mü'minlere hayatın büyük bir sür'atle akıp gittiğini haber vermek üzere gelen:Birer misafir,Birer ikaz lâmba ve levhalarıdır.

Misafir hürmet ister, hizmet ister.

Ömrümüz nice ihtar ve ikazlarla geçip gidiyor.

Asıl görevimizin ahiretimizi kurtarabilmemiz için,dinimizin izzeti için
çalışmak olduğunu anlayabiliyor muyuz? Asıl mesele burada.

Ömür su gibi akıp geçiyor, bunun farkına varabiliyor muyuz?İşte üç aylar bu akışı haber vermek üzere her yıl bir daha geliyor,tabir caizse bir daha
kapımızın ziline basıyor.

Bu sesi duyabilenlere, bu ikazla kendini toparlayabilenlere müjdeler olsun!

Mübârek üç aylar içinde öyle feyizli geceler vardır ki,Allah (c.c.)'ın
sonsuz rahmeti bereketi bu gecelerde (daha fazla) yağmur gibi mü'minlerin üzerine iner.

Regaib Kandili, Allah-u Teâlâ'nın kullarına bağışta bulunduğu bir rahmet
gecesidir.

Mirac kandili, dinimizin direği namazımızın mü'minlere farz olduğu bir
mübârek gecedir.

Beraat kandili, Allah'a şirk koşmayan bütün inançlı kulların günahlarından
kurtuldukları bir kurtuluş gecesidir.

Kadir Gecesi, içinde Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir.

İşte Üç Aylar'ın faziletini artıran, bereketine bereketler katan bu gece ve
gündüzler eğer inananları, kendilerini bulmaya vesile olmadan geçiriliyorsa
mü'minlerin daha çok çekecekleri var demektir.

Dünya bizi aldatmasın... Huzurumuz, İslam'ın yaşanmasına bağlıdır.

İnandık, derken inanmayanlar gibi yaşamanın, iman ve kurtuluş açısından
hiçbir önemi yoktur.

Bu günleri birlik, beraberlik, kardeşlik duygularımızın pekişmesine vesile
yapmamız gerekir.

İslâm ile gelen herşey bir hâtıra unsuru olarak değil, yaşanmak için
gelmiştir.

Hiçbir mübârek gün ve gecenin bugün anlaşılan mânâda bir merasime ihtiyacı yoktur.Merasimlerle oyalanmak yerine İslâm ile yeniden dirilmeye tâlip olmalıyız.Artık bazı maddi ve manevi değerlerin kabuğuyla oyalanmak yerine özüne inmeliyiz.

Tabiidir ki;Müslüman senenin her gününde her ayında,her saatinde, her
dakikasında, her saniyesinde Rabbi ile bir olmak zorundadır. Ama bazı günler vardır ki;o günlerde Müslümanlar daha da hassas olmak zorundadır.

Müslümanın hayatında;Üç ayların özelligi vardır.Mevlid kandilinin özelligi
vardır,Regaib gecesinin özelligi vardır,Mirac gecesinin özelligi
vardır,Berat gecesinin özelligi vardır,Kadir gecesinin özelligi vardır,Cuma
gününün özelligi vardır,Ramazan ayının özelligi vardır, Hacerül esvedin ve
Zemzemin özelligi vardır.

Her taş taştır ama Hacerül esved başkadır,her su sudur ama Zemzem başkadır.

Ve en önemlisi insan dinine diyanetine bağlı kalırsa,Allah’ını,Peygamberini
aklından çıkarmazsa diğer insanların yanında müslüman olmanın özelligi ve güzelligi vardır.

İnanıyoruz ki;İmanla yaşayıp,imanla ahirete göç eden kimse kesinlikle mahzun olmayacaktır.

Allah (cc) en değerli varlığımız olan imanımızı elimizden almasın.

Allah (cc) bizi dünyada Peygamber Efendimizin (sav)
dîninden,yolundan,tarzından,sünnetinden ve hidâyetinden uzak eylemesin.

Âhirette Peygamber Efendimiz’in (sav)
şefaatinden,muhabbetinden,yakınlığından ve berâberliğinden ayırmasın.

Bize O’nun sünnetini ve getirdiklerini gücümüz yettiğince anlama ve yaşama nimeti lutfetsin.

Bizi Peygamber efendimize (sav) karşı,dinimiz İslama karşı,Kitabımız Kurana karşı,vurdumduymaz ve duyarsız kılmasın.

Bizi Rahmetinden mahrum eylemesin.

[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]


Bu mübarek ayları ve içerisinde bulunan kandillerimizi cümlemiz hakkında
hayırlara,iyiliklere,güzelliklere vesile eylesin.

Feyzinden,bereketinden cümlemizi hissedar eylesin…Amin

[/size][Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

Allahım, maksadım Sensin; talebim hoşnutluğundur, rızandır.

[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz