İrfan Meclisi & Rah-ı Aşk
ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Salavat

Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ

Sayfaya git : 1, 2, 3, 4  Sonraki

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 4 sayfası]

1ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 5:23

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ

1. AllahBu ism-i şerif, Cenâb-ı Hakk'ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır. Diğer isimler ise, yalnız kendi mânalarına delâlet ederler. Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz. Bu isim, Allah'tan başkasına ne hakikaten ve ne de mecazen verilemez. Diğer isimlerin ise, Allah'tan başkasına isim olarak verilmesinde bir mahzur yoktur. İnsanlara Kadir, Celâl ismini vermek gibi. Yalnız bu isimlerin başına, insanlara izafe edildiklerinde, "kul" mânâsına gelen "abd" kelimesinin ilâvesi güzeldir. Abdülkadir ismi gibi...
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]


[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] اللهKendisinden başka ilah olmayan "O" ilah. El-İlah'dan türemiştir.Diğer isimleri kapsar.
selam ve da ile kalınız... [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

2ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 5:29

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
2. er-RahmânEzel'de bütün yaradılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran; Sevdiğini, sevmediğini ayırdetmiyerek bütün mahlûkatını sayısız nimetlere garkeden... Hayatları için lüzumlu olan bütün rızıkları veren...
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]


[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] الرحمنALLAH'ın zati ismi. Pek merhametli, şefkati ve nimeti herşeyi kuşatan.

Rahmân: “Dünya hayatında, mü’min-kâfir gözetmeksizin, mahlukatın
hepsine merhametle muamele eden.”

“Ezelde bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran.”
“Rızıkları ve her türlü iyilikleri ihsan eden.”“O Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Gaybı da, müşahede edileni de bilendir. Rahmân, Rahîm olan O’dur.” (Haşr sûresi, 59/22En son *GüLer* tarafından Çarş. 7 Nis. 2010 - 5:39 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi

3ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 5:31

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
3. er-RahîmPek ziyade merhamet edici; Verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedî nimetler vermek suretiyle mükâfatlandırıcı... Rahmân ism-i şerîfinden Allah Teâlâ'nın ezelde bütün mahlûkatı için hayır ve rahmet irade buyurduğu anlaşılır. Rahîm ism-i şerîfi ise, mahlûkatı arasında irade sahipleri, hususan mü'minler için rahmet-i İlâhiyyenin tecellisini ifade eder.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]


[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]الرحيمBağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere (âhirette) merhamet eden.


Rahîm: “Verdiği nimetleri iyi kullananlara daha büyük ve
ebedî nimetler veren.”

“Ahiret hayatında sadece mü’minlere ihsan ve ikram eden.”

“O Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Gaybı da, müşahede edileni de bilendir. Rahmân, Rahîm olan O’dur.” (Haşr sûresi, 59/22)En son *GüLer* tarafından Çarş. 7 Nis. 2010 - 5:40 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi

4ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 5:35

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
4. el-MelikBütün mahlûkatın hakikî sâhibi ve mutlak hükümdârı... Allah'ın, ne zâtında ve ne de sıfatında hiçbir varlığa ihtiyacı yoktur. Bilâkis herşey zâtında, sıfâtında, varlığında ve varlığının devamında O'na muhtaçtır. Bütün kâinatın hakikî sâhibi, mutlak hükümdârıdır.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

MelikالملكMülkün sâhibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

“Bütün varlıkların sahibi, tek hükümdarı.”

“Bütün âlemlerin mutlak ve tek sultanı.”

“De ki: İnsanların Rabbine sığınırım; insanların melikine,
insanların (gerçek) ilâhına...”
( Nâs sûresi, 14/1-3)

5ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 5:38

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
5. el-KuddûsHatâdan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz... Allah, hissin idrâk ettiği, hayâlin tasavvur ettiği, vehmin tahayyül ettiği, fikrin tasarladığı her vasıftan münezzeh ve müberradır. O hatâdan, gafletten, acizden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz olandır. Bu bakımdan her türlü takdîse lâyıktır. İnsan su'-i ihtiyârı karışmadığı müddetçe kâinatta fıtrî olarak bulunan umumî temizlik hakikatı da, Cenâb-ı Hakk'ın KUDDÛS isminin tecellîsidir.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]القدّوسHer türlü hatâ, gaflet ve âcizlikten, eksiklikten uzak, mutlak kemâl sâhibi“Zâtında, sıfatında, fiillerinde, isimlerinde, hükümlerinde
her türlü lekeden, eksiklikten çok uzak, pek temiz.”

“Her şaibeden münezzeh, çok temiz ve pak olan.”

“Göklerdekiler ve yerdekiler, Melîk, Kuddûs,
Azîz ve Hakîm olan Allah’ı tesbih ederler.”
(Cum’a sûresi, 62/1)

6ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 5:43

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
6. es-SelâmHer çeşit ârıza ve hâdiselerden sâlim kalan; Her türlü tehlikelerden kullarını selâmete çıkaran; Cennet'teki bahtiyar kullarına selâm eden... Bu ism-i şerif, Kuddûs ismi ile yakın bir mânâ ifade etmekte ise de Selâm ismi, daha ziyade istikbale aittir. Yani, Cenâb-ı Hakk'ın gerek zâtı, gerek sıfatı ileride en ufak bir tegayyüre, bir değişikliğe, bir za'fa uğramaktan münezzehtir. O, ezelde nasılsa ebedde de öyledir.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]


Selam السلامHer türlü eminliğin, salimliğin aslı olan, güvenlik veren. ([Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.], [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] sözcüğüyle aynı [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] kökten türer.)


Zâtı kusurdan, sıfatları noksanlıktan ve fiilleri şerden sâlim olan.”(İmam Gazâlî)

“Mahlukatını her türlü tehlikelerden selâmete erdiren.”

“Cennetteki kullarına selâm eden.”

“O Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selâm’dır...” (Haşr, 59/23)

7ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 5:45

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
7. el-Mü'minGönüllerde îman ışığı yakan, uyandıran; Kendine sığınanlara aman verip onları koruyan, rahatlandıran... Allah Teâlâ, kalblere îman ve hidâyet bağışlayarak oralardan şübhe ve tereddüdleri kaldırmıştır. Kendine sığınanlara aman verip korumuş, emniyetle rahatlandırmıştır.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]Mü'minالمؤمنÎmân ve güven veren, her türlü şüphe ve tereddütleri kaldıran


“Kendisine sığınanları emin kılan.”

“Emniyet verici.”

“Kullarını iman şerefiyle şereflendiren.”

“Peygamberlerini doğrulayıp tasdik eden.”

“O, ...Selâm’dır, Mü’min’dir, Müheymin’dir.”
(Haşr, 59/23)

8ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 5:48

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
8. el-MüheyminGözetici ve koruyucu... Allah, yarattığı mahlûkatının amellerini, rızıklarını, ecellerini bilip muhafaza eder. Bütün varlığı görüp gözeten, yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran ancak O'dur. Hiçbir zerre, hiçbir lâhza, Onun bu lûtuf ve âtıfetinden boş değildir.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]


[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]المهيْمنGörüp gözeten, herşeye şâhit olan, herşeyi koruması altına alan, onları muhâfaza edip saklayan


“Gözetici ve koruyucu.”

“Her şeyi murakabe ve muhafaza eden.”

“İbadetlerin sevabını eksiksiz veren”

“ O, ...Selâm’dır, Mü’min’dir, Müheymin’dir.” (Haşr,59/ 23)

9ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 5:50

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
9. el-AzîzMağlûb edilmesi mümkün olmayan galib. Bu ism-i şerîf, kuvvet ve galebe mânâsına gelen İZZET kökünden gelir. Allah Teâlâ mutlak sûrette kuvvet ve galebe sâhibidir. İzzet sıfatı, Kur'an'da birçok yerlerde azab âyetleri bahsinde gelmiştir. Fakat bu ism-i şerîfin yine birçok defa Hakîm ism-i şerîfi ile birleştiği görülür. Bunun mânası: Allah Teâlâ'nın kudreti galibdir, fakat hikmeti ile kötülerin cezasını te'hir eder, kötülük edip durmakta olan insanları cezalandırmakta acele etmez, demektir.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]


Azîzالعزيزİzzet sâhibi, mağlup edilmesi imkânsız olan, her şeye galip olan.“En üstün ve şânı en yüce olan.”

“Mağlûp edilmesi mümkün olmayan yegâne galip.”

“Allah’ı, sakın elçilerine verdiği sözden dönen sanma.
Gerçekten Allah Azîz’dir, intikam sahibidir.”
(İbrahim, 14/47)

10ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 5:52

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
10. el-CebbârKırılanları onaran, eksikleri tamamlayan; Dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan... Bu ism-i şerif cebir maddesindendir. Cebir, "kırık kemiği sarıp bitiştirmek, eksiği bütünlemek" mânasına geldiği gibi, "icbar etmek", yani, "zorla iş gördürmek" mânasına da gelir. Bu mânaya göre Allah Teâlâ Cebbâr'dır. Yani, kırılanları onarır, eksikleri tamamlar, her türlü perişanlıkları düzeltir, yoluna kor. Cebbâr'ın ikinci mânasına göre de; Allah Teâlâ kâinatın her noktasında ve her şey üzerinde dilediğini yaptırmağa muktedirdir. Hüküm ve iradesine karşı gelinmek ihtimali yoktur.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.][Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]الجبّارAzamet ve kudret sâhibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.“Mahlukatı, iradesine uymaya mecbur eden.”

“Dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan.”

“Yaratıkların noksanlarını düzelten, işlerini ıslah eden.”

“O, ...Azîz’dir, Cebbâr’dır, Mütekebbir’dir.”(Haşr, 59/23)

11ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 5:54

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
11. el-MütekebbirHer şeyde ve her hâdisede büyüklüğünü gösteren... Büyüklük ve ululuk, ancak Allah'a mahsustur, varlığı ile yokluğu Allah'ın bir tek emrine ve iradesine bağlı bulunan kâinattan hiçbir mevcut, bu sıfatı takınamaz.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.][Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]المتكبّرHer hususta çok büyük ve azamet sâhibi ulu yaratıcı


“Büyüklüğünü her şeyde ve her hadisede gösteren.”

“Kibriya ve azamet kendisine mahsus olan.”

Her şey, nezdinde hakir bulunan.” (Gazâlî)

“O ...Azîz’dir, Cebbâr’dır, Mütekebbir’dir.”( Haşr, 59/23)

12ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 5:56

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
12. el-HâlıkHerşey'in varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri hâdiseleri tayin ve tesbit eden ve ona göre yaratan, yoktan vâr eden... Bu ism-i şerîfin mânasında iki husus vardır: 1. Bir şey'in nasıl olacağını tayin ve takdir etmek, 2. O takdire uygun olarak o şey'i îcad etmek.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.][Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]الخالقYaratıcı olan


Hâlık: “Eşyayı bir takdir ve ölçü ile yaratan; yoktan var eden.”“O Allah ki, Hâlık’tır, Bâri’dir, Musavvir’dir. En güzel isimler O’nundur.” (Haşr, 59/24)

13ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 5:57

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
13. el-BâriEşyayı ve her şey'in âzâ ve cihazlarını birbirine uygun bir halde yaratan... Her şey'in vücudu mütenasib, yani, âzası, hayat cihazları ve aslî unsurları keyfiyet ve kemmiyet bakımından birbirine münasib olarak yaratıldığı gibi, hizmeti ve faydası da umumî âhenge uygun yaratılmıştır.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.][Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]البارئYarattıklarını temiz ve sağlam bir nizâm üzere yaratan, olgunlaştırarak birbirinden farklı niteliklerde meydana getiren, âzâ ve cihazını birbirine uygun yaratan


Bâri’: “Eşyayı muhtelif şekiller ve suretlerle birbirinden
mümtaz surette yaratan.”

“O Allah ki, Hâlık’tır, Bâri’dir, Musavvir’dir. En güzel isimler O’nundur.” (Haşr, 59/24)

14ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 5:59

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
14. el-MusavvirTasvîr eden, herşey'e bir şekil ve hususiyet veren... Allah Teâlâ herşey'e bir sûret, bir özellik vermiştir. Herşey'in kendisine göre şekli, dıştan görünüşü vardır ki, başkalarına benzemez. Meselâ: İnsanlar arasında tamamiyle birbirinin aynı iki insan yoktur. Bundan daha garibi, parmak uçlarındaki çizgilerdir. Bu çizgiler, insanların sayısı kadar değişik gidiyor ve hiçbiri ötekine uymuyor. Şu halde insanın hiç taklit olunamayacak imzası, bastığı parmak izidir. İşte bunlar, Allah Teâlâ'nın MUSAVVİR isminin tecellîleridir.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.][Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]المصورYaratmış olduğu varlıkların şekillendiren ve durumlarını tâkdir eden


“Tasvir eden; her şeye bir suret ve şekil veren.”

“Her şekli diğerinden farklı kılan.”

“Mahlukatını istediği sıfat ve seçtiği surette yaratan.”

“O Allah ki, Hâlık’tır, Bâri’dir, Musavvir’dir. En güzel isimler O’nundur.” (Haşr, 59/24)

15ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 6:00

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
15. el-ĞaffârMağfireti pek bol olan... Gafr, örtmek ve sıyânet etmek (korumak) mânâsınadır. Allah mü'minlerin günahlarını örter. Dilediği kullarını da günahlardan sıyânet eder, korur. Bu, onlar için en büyük nimetlerden biridir.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.][Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]الغفّارKullarının günâhlarını tekrar tekrar affeden ve çok bağışlayan yüce varlık


“Mağfireti
, bağışlaması pek çok olan.”

“Kullarının günahlarını affetmekle örten.” Taberî

“Tekrar tekrar affeden.” (Gazâlî)

“Rabbinizden mağfiret isteyin; çünkü gerçekten O, çok bağışlayandır.” (Nuh, 71/10)

16ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 6:04

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
16. el-KahhârHerşey'e, her istediğini yapacak surette galib ve hâkim... Kahr, bir şey'e, onu hor ve hakîr kılacak veya mahv ve helâk edebilecek sûrette galib olmaktır. Allah Teâlâ Kahhâr'dır, her vechile üstün ve daima galibdir. Kuvvet ve kudretiyle her şey'i içinden ve dışından kuşatmıştır. Hiçbir şey O'nun bu ihâtasından dışarı çıkamaz. Ona karşı herşey'in boynu büküktür. Kahrına yerler, gökler dayanamaz. Kahr ile nice azıp sapmış ümmetleri ve milletleri mahv ve perişan etmiştir.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.][Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]القهّارHaddi aşanları çok şiddetli kahreden.


"Kudretinin karşısında her şeyi aciz bırakan.”

“Her şeyi hükmüne itaat ettirebilen bir galibiyet ve hâkimiyet sahibi.”

“Düşmanlarını kahrederek zelil ve perişan hale getiren.”

“Yerin başka bir yere, göklerin de (başka göklere) dönüştürüldüğü gün, onlar tek olan, Kahhar olan Allah’ın huzuruna çıkarılacaklardır.” (İbrahim14/, 48)

17ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 6:06

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
17. el-VehhâbÇeşit çeşit nimetleri devamlı bağışlayıp duran... Bu isim, Vehhâb kelimesi hibe kökünden gelmektedir. Hibe, "herhangi bir karşılık ve menfaat gözetmeden birine bir malı bağışlamak" mânasınadır. Vehhâb ise, "Her zaman, her yerde ve her şey'i çok çok ve bol bol veren ve karşılık beklemeyen" demektir.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.][Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]الوهّابKarşılıksız veren


“İhsanları ve bağışları bol ve devamlı olan.”

“İstihkakı olmayan kuluna da ihsan eden.”
“Kullarına karşılıksız ihsan eden.”

“Yoksa, Azîz, Vehhab olan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?” (Sâd, 38/9)

18ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 6:08

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
18. er-RezzâkYaratılmışlara, faydalanacakları şeyleri ihsân eden... Rızık, Allah Teâlâ'nın bilhassa yaşayan mahlûkatına faydalanmalarını nasib ettiği her şeydir. Rızık yalnız yenilip içilecek şeylerden ibaret değildir. Kendisinden faydalanılan herşey'e rızık denir. Maddî rızık, her türlü yiyecek ve içecek, giyilecek ve kullanılacak eşya, para, mücevher, çoluk-çocuk, vücudun çalışma kudreti, bilgi, mal-mülk, servet v.s. gibi şeylerdir. Mânevî rızık ise, ruhun ve kalbin gıdası olan şeylerdir. Başta îman olmak üzere insanın mânevî hayatına ait bütün duygular ve o duyguların ihtiyacı olan şeyler, hep mânevî rızıktır.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.][Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]الرزّاقBütün yaratıkların rızıklarını veren


“Maddî ve manevî her türlü rızkı ve bu rızıklara muhtaçları yaratan.”

“Canlıların rızkını dilediği şekilde veren.”

“Hiç şüphesiz, Allah Rezzak’tır; O, kuvvet sahibi, Metîn’dir.”(Zâriyât, 51/58)

19ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 6:10

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
19. el-FettâhHer türlü müşkilleri açan ve kolaylaştıran... Fettâh kelimesi, feth'den gelmektedir. Feth ise, "kapalı olan şey'i açmak" mânasınadır. Kapalı bir şey'i açmak: a. Maddî olur; bir kapıyı, bir kilidi açmak gibi. b. Mânevî olur; kalbden tasaları, kederleri atıp gönlü açmak gibi. Bitkilerin çiçek açması, tohum ve çekirdeklerin sünbül vermesi, rızık ve rahmet kapılarının açılması hep Fettâh ism-i şerifinin tecellîsindendir.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.][Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]الفتّاحKulların her türlü güçlük ve sıkıntılarını açan ve kolaylaştıran


“Rahmet ve rızık kapılarını açan.”

“Zorlukları kolaylaştıran.”

“Hidayetiyle kalplere iman ve marifet kapılarını açan.”

“Eğer o ülkeler halkı inansalardı ve korkup sakınsalardı, gerçekten üzerlerine hem gökten, hem yerden (sayısız) bolluklar (bereketler) açardık; ancak onlar yalanladılar, biz de onları kazandıkları nedeniyle yakalayıverdik.”( A’râf Sûresi, 7/96)

20ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 6:13

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
20. el-AlîmHer şey'i çok iyi bilen... Allah, her şey'i tam mânasıyla bilir. Her şey'in, içini, dışını, inceliğini, açıklığını, önünü, sonunu, başlangıcını, bitimini çok iyi bilendir O. Olmuşları bildiği gibi, olacakları da aynı şekilde bilir. Onun için, olmuş - olacak, gizli - açık söz konusu değildir. Bunlar, insanlar hakkında geçerli olan mefhumlardır. İnsanların bilmesi nisbî ve ârızîdir. Allah'ın bilmesi ise, - bütün isim ve sıfatlarında olduğu gibi - zâtî'dir. Onun için O'nun bilmesinde dereceler bulunmaz.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.][Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]العليمBilgisi sonsuz olan, herşeyin farkında olup en ince noktasına kadar bilen


“Ezelî ilmiyle, büyük-küçük, mümkün-muhal, gizli-aşikâr her şeyi bilen.”

“İlmi, yaratılmış ve yaratılmamış her şeyi birlikte ihata eden (kaplayan, içine alan).”

“Doğu da Allah’ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah’ın vechi (kıblesi) orasıdır. Şüphesiz ki Allah, Vâsi’dir (rahmeti ve kudreti genişdir), Alîm’dir.” (Bakara Sûresi, 2/115)

21ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 6:19

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
21. el-KâbıdSıkan, daraltan...
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.][Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]القابضHerşeyi sonsuz kudreti altına alan, bu kudretiyle kuşatıp kavrayan, herşeyi emri altına alıp tutan


Kâbıd: “Daraltıp sıkan.”, “Kıtlık veren

“Allah, daraltır ve genişletir ve siz O’na döndürüleceksiniz.”( Bakara Sûresi, 2/245)

22ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 6:22

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
22. el-BâsıtAçan, genişleten... Bütün varlıklar Allah Teâlâ'nın kudret kabzasındadır. İstediği kulundan, ihsân ettiği servet ve sâmânı, evlâd ve iyâli, yahut hayat zevkini, gönül ferahlığını alıverir. O adam zenginken fakir olur, yahut evlâd acısına boğulur, yahut iç sıkıntısına, ıstırap ve huzursuzluk içine düşer. İşte bu haller, Kâbıd isminin tecellileridir. Allah, istediği kuluna da yepyeni bir hayat verir, neş'e verir, rızık bolluğu verir, bu da Bâsıt isminin tecelliyatıdır.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]BâsitالباسطHer hayrı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan, dilediğine bolluk veren.


Bâsıt: “Açıp genişlik veren.”,“Bollaştıran.”

“Allah, daraltır ve genişletir ve siz O’na döndürüleceksiniz.”( Bakara Sûresi, 2/245)

23ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 6:25

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
3. el-HâfıdYukarıdan aşağıya indiren, alçaltan... Allah Teâlâ, istediği kulunu yukarıdan aşağı atıverir. Şan ve şeref sâhibi iken, rezîl ve rüsvây eder ve bu muamelesi çok defa, kendisini tanımıyan, emirlerini dinlemeyen âsiler, başkalarını beğenmiyen mütekebbirler ve hak, hukuk tanımayan zâlim zorbalar hakkında tecellî eder.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.][Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]الخافضAllah'ın emirlerini dinlemeyen, başkalarını beğenmeyen, büyüklenip hak ve hukuk tanımaz zorbaları; rezil, perişan eden.


Hâfid: “Kâfirleri, asileri, mütekebbir ve zalimleri alçaltan.”

“Din düşmanlarını rahmetinden uzaklaştırıp ahirette zelil eden ve cezalandıran.”


“(O), alçaltan ve yüceltendir.” (Vâkıa Sûresi, 56/3)

24ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 6:27

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
24. er-Râfi'Yukarı kaldıran, yükselten... Allah Teâlâ, istediği kulunu indirdiği gibi, istediği kulunu da yükseltir. Şan ve şeref verir. Bâzı gönülleri îman ve irfan ışığı ile parlatır, yüksek hakikatlardan haberdâr eder. Allah'ın yükselttiği insanlar, çok defa melek huylu, tatlı dilli, insanların ayıplarını, kusurlarını örtüp eksiklerini tamamlayan; onlara malıyla, bedeniyle, bilgisiyle, nasihatiyle yardım eden nâzik, kibar insanlardır. Onlar bu istikametten ayrılmadıkça Allah da bu nimeti kendilerinden almaz.
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.][Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]الرافعKaldıran, yükselten ve yüksek olan


Râfi’: “Sevdiği kullarını yükselten.” “Mü’minleri kendisine yaklaştırarak yücelten.”

“(O), alçaltan ve yüceltendir.” (Vâkıa Sûresi, 56/3)

25ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Empty Geri: ESMA-Ü'L HÜSNA - ALLAH'IN 99 İSMİ Bir Çarş. 7 Nis. 2010 - 6:31

*GüLer*

*GüLer*
VEFALI ÜYEMİZ
VEFALI ÜYEMİZ
25. el-Mu'ızzİzzet veren, ağırlayan...
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.][Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]المعزİzzet ve ikrâm edici, şeref sâhibiMuizz: “Dilediğine izzet ve kuvvet veren, ilimde yükselten.”

“...Bilin ki, Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz. Gerçekten Allah,
inkâr edenleri hor ve aşağı kılıcıdır.”
(Tövbe, 9/2)En son *GüLer* tarafından Çarş. 7 Nis. 2010 - 6:40 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 4 sayfası]

Sayfaya git : 1, 2, 3, 4  Sonraki

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz