İrfan Meclisi & Rah-ı Aşk
KoLonya Abdesti Bozar mı? Salavat

Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

KoLonya Abdesti Bozar mı?

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1KoLonya Abdesti Bozar mı? Empty KoLonya Abdesti Bozar mı? Bir Cuma 2 Nis. 2010 - 8:29

EyLüL

EyLüL
BAĞIMLI ÜYEMİZ
BAĞIMLI ÜYEMİZ
“ALkoL” derken haram oLan içecekLer akLa geLiyor. AsLında “aLkoL” kimyevi bir terimdir. KoLonya da aLkoL ve suyun karışımından meydana geLir. Yani iki sıvının bir araya geLmesinden oLuşan bir çözeLti. KoLonya yapımında aLkoL oLarak “etiL aLkoL” kuLLanıLır. KimyasaL formüLü CH3CH2OH ’dır. Saf suyun kimyasaL formüLü ise H2O ’dur. BunLarın reaksiyonundan koLonya dediğimiz sıvı çözeLti oLuşur.

Peki bu koLonyanın içerisine attığımız tuz nedir ve koLonyaya ne gibi bir etki yapar?

“Tuz” dediğimiz biLdiğimiz yemek tuzudur. KimyasaL formüLü ise NaCL’dir. Kimya diLinde “Sodyum KLorür” adı veriLir. Sodyum kLorür dediğimiz yemek tuzunun öyLe bir özeLLiği var ki, suya (H2O ) atıLdığında iyonLarına ayrışır. şekLinde. Na+ ve CL- ‘deki “+” ve “-“ işaretLeri kutupLarı beLirtir ve bu Na+ ve CL- ’ye iyon denir.

KoLonya içerisinde etiLaLkoL ve su vardı. Tabi koLonyanın güzeL kokuLu oLması için içerisine esans katıLıyor, Limon esansı gibi, ya da Limon suyu… Ancak bizim için önemLi oLan koLonya içerisindeki saf su. İşte bu saf su (H2O ) sayesinde NaCL (yemek tuzu) iyonLarına ayrışacak. Ve neticede gibi bir reaksiyon (etkiLeşim) meydana geLecek. EtiLaLkoL (CH3CH2OH) içerisinde bir “OH” (hidroksit) var ki bu ona aLkoL özeLLiği katıyor ayrıca içerisindeki “O” (oksijen) sayesinde bu Na+ iLe tepkimeye girecek ve gibi bir biLeşik oLuşacak. BununLa da pek iLgimiz yok. Bizim sorunumuzu çözecek oLan NaCL içerisindeki kLörür (CL). Geride bahsettiğimiz oksijende bağLar oLuşmuştu. Bu bağLar CH3CH2 iLe OHNa biLeşikLerini bir arada tutmaya yarıyor. DoLayısıyLa da aLkoLün oLuşmasına… Yani bu bağ oLmasa aLkoL de oLmayacak. Tuzun (NaCL) içerisindeki kLörür (CL-) bir “NükLeofiL” görevi görecek ve o bağı kıracak. Sonuçta gibi bir denkLem meydana geLecek.
Dikkat ediniz, oLuşan CH3CH2CL aLkoL değiL! “EtiL KLorür” adında farkLı bir biLeşik…

Mevzuyu özetLersek, en kaLiteLi koLonyada %80 aLkoL buLunur. ALkoL miktarı ne kadar az ise koLonya o kadar kaLitesizdir; çünkü aLkoLün fazLa oLması arasındaki bağLarı kuvvetLi kıLar. Bu da uçucuLuğu azaLtır. Biz koLonyayı yüzümüze sürdükten az zaman sonra yüzümüzde bir serinLik hissederiz. İşte bu etiLaLkoLün uçucuLuğundan kaynakLanır. EtiLaLkoL buharLaşmıştır ve buharLaşırken yüzümüzdeki ısıyı da aLıp götürmüştür.

Haram oLan içkiLerin içerisinde aLkoL miktarı çok fazLadır. Bu nedenLe bağLar kuvvetLidir ve bardaktan uçmaz. BununLa koLonyayı karıştırmamak gerekir. Biz, koLonya içerisine aLkoL oLarak etiLaLkoL koymuştuk. Ancak seyyar satıcıLarda gördüğümüz koLonyaLarın çoğu etiLaLkoL yerine tuzruhu ya da çamaşır suyu katıLarak imaL ediLmiştir. Çünkü bunLarın piyasa değeri etiLaLkoLe nazaran çok düşüktür. Hani bazen koLonyaLı eLini gözüne sürenLerin kör oLduğunu duyarız. İşte bu oLayın nedeni etiLaLkoL yerine bir başka maLzeme kuLLanıLdığındandır.

Meyve ve sebzeLerin uygun kap ve koşuLLarda mayaLanarak sabit sıcakLık ortamında aLkoL üretiminin bakteri tarafından sağLanmasından etiL aLkoL oLuşuyor. Haram oLan içkiLer yapıLırken etiL aLkoL değiL zararLı aLkoL oLan metiL aLkoL kuLLanıLıyor. İçinde öyLe koLonyadaki gibi çok miktarda saf su da yok ki tuzu iyonLarına ayrıştırabiLsin...


KoLonya, günümüzde biLhassa güzeL koku ve temizLik gibi amaçLarLa yaygın bir kuLLanıma sahip aLkoL ihtiva eden sıvı bir madde oLup geneLde patates, kamış, mısır gibi maLiyeti düşük ham maddeLerden veya diğer sentetik yoLLarLa üretiLmekte ve içerisindeki aLkoL oranı ayarLanabiLmektedir. XVII. yüzyıLdan itibaren Avrupa'da kuLLanıLmaya başLayan ve bugün yaygınLaşıp genişLeyerek büyük bir sanayi oLuşturan koLonya ve bu kapsama giren parfüm, deodarant, sprey ve benzerLerinin dini hükmüyLe iLgiLi tartışmanın sebebi ise, bu maddeLerin az veya çok aLkoL ihtiva etmesidir. İsLam dini sarhoşLuk veren nesneLerin sarhoş oLma kuLLanıLmaLarını yasakLamıştır. SarhoşLuk veren bazı nesneLerde ihtiLaf varsa da, şarap ve ondan mamüL oLan içkiLerin içiLmesinin haram oLduğu da ittifakLa sabittir. İsLam hukukçuLarının çoğunLuğuna göre, ne maksatLa oLursa oLsun sarhoş edici içkiLerin azının da çoğunun da içiLmesi haramdır. BöyLe oLunca, içersinde aLkoL buLunan koLonyanın ve benzeri maddeLerin sarhoş oLmak maksadıyLa içki oLarak kuLLanıLmasının haram oLduğu ve İsLam dininin sarhoş edici içkiLerLe iLgiLi geneL yasağının içersine girdiği açıktır. KoLonyanın içiLmesi dışında temizLik, serinLeme, güzeL koku gibi değişik amaçLarLa kuLLanıLması hususunda farkLı görüşLer vardır. Bu farkLı görüşLerin kaynağı ise, sarhoş edici özeLLik taşıyan içkiLerin bizzat kendiLerinin necis oLup oLmadığı tartışmasıdır. Bu husutaki görüşLer şöyLece özetLenebiLinir: Bazı fakihLer karşı görüşte oLmakLa birLikte İsLam biLginLerinin büyük çoğunLuğuna göre şarap necistir: namazın sıhhatine engeLdir. Şarap dışında kaLan ve içiLdiği zaman azı veya çoğu sarhoşLuk veren şeyLerin necis oLduğuna dair bir deLiL yoktur. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'un anLayışına göre bunLar necis değiLdir; sarhoşLuk için içiLkmeLeri haramdır, fakat eLbiseye veya namaz yerine döküLmeLeri haLinde namazın geçerLiLiğini etkiLemez. Çağımızın büyük biLginLerinden Muhammed Hamdi Yazır bu hususu şöyLe ifade ediyor: "MeseLa; üzerine şarap, şampanya ve arak, konyak döküLmüş oLanLar herhaLde yıkamadıkça namaz kıLamazLar. Lakin, üzüm şarabından mamüL oLmayan ispirto, bira ve sair müskirat içiLmezse de eLbiseye veya bedene sürüLmesi de namaza mani oLur diye iddia ediLemez." (Hak Dini Kur!an DiLi 1, 762-763) Yukarıda özetLenen biLgiLerden anLaşıLdığı gibi şarap dışındaki aLkoLLü içkiLer bizzat necis oLmayıp, içiLmeLeri haramdıer. Fakat eLbiseye veya namaz yerine döküLmeLeri namazın sihhatine mani değiLdir. KoLonya da bu hükmün içersine girer. İçmemek kaydıyLe değişik amaçLar için kuLLanıLmasında Hanefi mezhebine göre bir sakınca yoktur. Kaynak:
İLmihaL, İsLam ve TopLum, TDV, İsLami AraştırmaLar Merkezi

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz