İrfan Meclisi & Rah-ı Aşk
Berat Kandili Salavat

Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

Berat Kandili

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1Berat Kandili Empty Berat Kandili Bir Ptsi 26 Tem. 2010 - 4:33

RüveYde

RüveYde
YÖNETİCİ
YÖNETİCİ
Aziz Mü'minler;

Cenab-ı Hakk sonsuz lütfunun eseri olarak bizim için bazı mübarek gün ve geceler takdir buyurmuştur. Bu mübarek gün ve gecelerde yapılan dua ve ibadetler, bir çok günahımızın bağışlanmasına vesile teşkil etmektedir. İşte Şaban ayının "Beraat gecesi" adını verdiğimiz onbeşinci gecesi de, bu mübarek gecelerden biridir.

Değerli Kardeşlerim!

Beraat: Borçtan, suç ve cezadan kurtulmak bağışlanmak demektir. Şu halde Beraat gecesi müminler için günahlardan kurtulma; yani Allah'ın affına uğrama zamanıdır. Dolayısıyla her müslüman bu geceyi, Allah'ın rızasını kazanmak, ahiret hayatım elde etmek için bir fırsat bilmeli ve çok iyi değerlendirmelidir. Nitekim Hz. Peygamber, bu gece ile ilgili olarak, Şaban'ın onbeşinci gecesinin ibadetle gündüzünün de oruçla geçirilmesini, çünkü o gece Allah'ın rahmetinin bütün semayı kaplayacağını, tevbe edenleri bağışlayacağını, rızık isteyenlere rızık vereceğini, hastalara şifa bahşedeceğini beyan etmiştir.[1]

Muhterem Müslümanlar!

Cenab-ı Hakk, bu mübarek gecede ilahî rahmet çeşmelerini bol bol akıtıp tevbe, rızık ve şifa kapılarını sonuna kadar açmaktadır. Yüce Rabbimiz biz kullarını da bu sonsuz ikramlara davet etmektedir. Buna göre bahtiyar kul, bir an evvel Rabbinin davetine uyan ve bu geceyi en iyi şekilde değerlendiren kuldur, Öyle ise, bu günün gecesini gücümüz yettiğince namaz, zikir, dua ve tevbe ile; gündüzünü de oruç ile değerlendirelim. Hz. Peygamber Şaban ayı içerisinde kulların amellerinin Mevla'ya arzedildiğini ve kendisinin de oruçlu iken amellerinin arzedilmesini arzu ettiğini buyurmaktadır.[2]

Muhterem Mü'minler!

İslam dini sevgi, kardeşlik, şefkat ve merhamet dinidir. Hz. Peygamber (s.a.v.) çeşitli hadis-i şeriflerinde Cenab-ı Hakkın bu mübarek gecede kullarına rahmet nazarı ile baktığını, bağışlanmak isteyenleri bağışladığını ve ilahi rahmetten istifade etmek isteyenlerin bundan yararlandığını haber vermektedir. Ancak Allah'a ortak koşan, müslümanı kıskanıp ona kin besleyen, intihar eden, münafık olan, akrabalık bağlarını gözetmeyen, büyüklük taslayan, ana-babasına karşı gelen ve içki içmeye devam eden kimseler, bu gecenin o engin rahmetinin dışında bırakılmışlardır.[3]

Aziz Mü'minler!

Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği Beraat gecesi gibi mübarek vakitleri elimizden geldiğince değerlendirelim. Gelecek Beraat gecesine hangimizin ulaşıp ulaşamayacağı belli değildir. Geçen kandillerde aramızda bulunup da şu anda kabirde imanı ve ameliyle başbaşa kalan kimseleri düşünelim. Bu mübarek gecenin rahmetinden faydalanmak için özellikle anne-babamızın gönlünü alalım ve akrabalarımızla bağları kuvvetlendirelim. Ayrıca kalbimizde hiçbir müslüman için asla kin ve kıskançlığa yer vermeyelim. Böylece Allah'ın rahmetini hak eden kullar zümresine dahil olalım.


[1] et-Terğîb ve't Terhîb, c.II, s.473
[2] İ.Canan, Kütüb-i Sitte Tercümesi, c.IX, s.470
[3] Et-Terğîb ve't Terhîb, c.II, s. 471

"Allah'ım zaLimLerden oLdum ki merhametine muhtacım. . ! Huzuruna aLsanda beni böyLe perişan
benim hakkımda oLan hükmün başımda tacım.."

2Berat Kandili Empty Geri: Berat Kandili Bir Ptsi 26 Tem. 2010 - 4:34

RüveYde

RüveYde
YÖNETİCİ
YÖNETİCİ


Aziz Mü'minler!

“Berat” kelimesi; günah, suç, borç ve cezadan kurtulma demektir.
Berat ve kadir geceleri, Cuma ve bayram günleri gibi mübarek gün ve geceler; Müslümanların Allah’a yöneldikleri, çeşitli ibadetlerle meşgul oldukları, hayır ve hasenat yaptıkları; dua, tevbe ve istiğfar ile günahlarının bağışlanmasını niyaz ettikleri bereketli ve feyizli zamanlardır. Sevgili Peygamberimiz (a.s.), en çok Şaban ayında, özellikle Berat gecesinin yaklaştığı günlerde nafile oruç tutmuş ve bunun sebebini soranlara,"Ameller, bu ayda âlemlerin Rabb'ı yüce Allah'a arz edilir. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah’a arzedilmesini isterim"cevabını vermiştir.[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
Yüce Allah, Duhan Suresinde;"Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an’ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir..."[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]buyurmuştur.Ayette geçen, “mübarek gece”den maksat; Berat veya Kadir gecesidir. Sevgili Peygamberimiz (a.s.),"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve; "tevbe eden yok mu! Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim, hastalığından şifa isteyen yok mu ona şifa vereyim. Yok mu şunu isteyen yok mu bunu isteyen” der. Bu durum, sabaha kadar devam eder" buyurmuştur.[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
Muhterem Müslümanlar!
Rahmeti gazabını geçen Yüce Rabb’imizin hayır ve bereketini, af ve mağfiretini yağmur gibi üzerimize yağdırdığı bu mübarek geceyi fırsat bilip tevbe, dua ve niyaz ile geçirmeli; bu ilâhî ziyafetten faydalanmak için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Peygamberimiz (a.s.); Allah’a ortak koşmak, kin ve düşmanlık beslemek, kibir ve gurur içinde olmak, içki ve uyuşturucu kullanmak, akraba ve komşularla ilişkiyi kesmek, ana-baba haklarına riayet etmemek gibi günahların, bu gece vesile edilerek terk edilmesini tavsiye etmiş; günahlarına ısrar edenlerin, af ve mağfiretten mahrum kalacaklarını ve bu gecenin feyzinden yararlanamayacaklarını bildirmiştir.[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
Geçtiğimiz yıl, Berat gecesine erişip de ölümü akıllarından bile geçirmeyen birçok insan, dünyadan göçüp gitmiştir. Ölüm, herkes için mukadderdir. Hiçbirimizin, bir sene daha yaşayacağına garantisi yoktur. O halde, yüce Allah’ın bizlere bahşettiği Berat gecesi gibi mübarek vakitleri güzelce değerlendirelim. Bu vakitlerin, bir ganimet olduğunu bilelim. Yüce Rabbimizin, her zaman açık olan tevbe kapısına yönelelim. Bu geceyi, gafletle geçirmeyelim. Yakınlarımızı, komşularımızı, yoksulları görüp gözetmeyi unutmayalım. Birbirimize, sevgi ve saygı gösterelim. Hep iyiliğe yönelelim.

[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Tac, II, 106.

[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Duhan, 44/1-4
[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Tac, II, 107.
[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Bkz. Münzirî, Tergîb ve’t- Terhîb, II, 241.

"Allah'ım zaLimLerden oLdum ki merhametine muhtacım. . ! Huzuruna aLsanda beni böyLe perişan
benim hakkımda oLan hükmün başımda tacım.."

3Berat Kandili Empty Geri: Berat Kandili Bir Ptsi 26 Tem. 2010 - 4:36

RüveYde

RüveYde
YÖNETİCİ
YÖNETİCİ
BERAT KANDİLİ

Aziz Mü'minler!

“Berat” kelimesi; günah, suç, borç ve cezadan kurtulma demektir.
Berat ve kadir geceleri, Cuma ve bayram günleri gibi mübarek gün ve geceler; Müslümanların Allah’a yöneldikleri, çeşitli ibadetlerle meşgul oldukları, hayır ve hasenat yaptıkları; dua, tevbe ve istiğfar ile günahlarının bağışlanmasını niyaz ettikleri bereketli ve feyizli zamanlardır. Sevgili Peygamberimiz (a.s.), en çok Şaban ayında, özellikle Berat gecesinin yaklaştığı günlerde nafile oruç tutmuş ve bunun sebebini soranlara,"Ameller, bu ayda âlemlerin Rabb'ı yüce Allah'a arz edilir. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah’a arzedilmesini isterim"cevabını vermiştir.[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
Yüce Allah, Duhan Suresinde;"Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an’ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir..."[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]buyurmuştur.Ayette geçen, “mübarek gece”den maksat; Berat veya Kadir gecesidir. Sevgili Peygamberimiz (a.s.),"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve; "tevbe eden yok mu! Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim, hastalığından şifa isteyen yok mu ona şifa vereyim. Yok mu şunu isteyen yok mu bunu isteyen” der. Bu durum, sabaha kadar devam eder" buyurmuştur.[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

Muhterem Müslümanlar!
Rahmeti gazabını geçen Yüce Rabb’imizin hayır ve bereketini, af ve mağfiretini yağmur gibi üzerimize yağdırdığı bu mübarek geceyi fırsat bilip tevbe, dua ve niyaz ile geçirmeli; bu ilâhî ziyafetten faydalanmak için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Peygamberimiz (a.s.); Allah’a ortak koşmak, kin ve düşmanlık beslemek, kibir ve gurur içinde olmak, içki ve uyuşturucu kullanmak, akraba ve komşularla ilişkiyi kesmek, ana-baba haklarına riayet etmemek gibi günahların, bu gece vesile edilerek terk edilmesini tavsiye etmiş; günahlarına ısrar edenlerin, af ve mağfiretten mahrum kalacaklarını ve bu gecenin feyzinden yararlanamayacaklarını bildirmiştir.[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
Geçtiğimiz yıl, Berat gecesine erişip de ölümü akıllarından bile geçirmeyen birçok insan, dünyadan göçüp gitmiştir. Ölüm, herkes için mukadderdir. Hiçbirimizin, bir sene daha yaşayacağına garantisi yoktur. O halde, yüce Allah’ın bizlere bahşettiği Berat gecesi gibi mübarek vakitleri güzelce değerlendirelim. Bu vakitlerin, bir ganimet olduğunu bilelim. Yüce Rabbimizin, her zaman açık olan tevbe kapısına yönelelim. Bu geceyi, gafletle geçirmeyelim. Yakınlarımızı, komşularımızı, yoksulları görüp gözetmeyi unutmayalım. Birbirimize, sevgi ve saygı gösterelim. Hep iyiliğe yönelelim.

[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Tac, II, 106.

[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Duhan, 44/1-4
[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Tac, II, 107.
[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Bkz. Münzirî, Tergîb ve’t- Terhîb, II, 241.

"Allah'ım zaLimLerden oLdum ki merhametine muhtacım. . ! Huzuruna aLsanda beni böyLe perişan
benim hakkımda oLan hükmün başımda tacım.."

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz