İrfan Meclisi & Rah-ı Aşk

Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

İmam Mâlik Rh.a. ve Zühd Hayatı...

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1 İmam Mâlik Rh.a. ve Zühd Hayatı... Bir Cuma 9 Tem. 2010 - 19:23

G@RiP*

avatar
ÇALIŞKAN ÜYEMİZ
ÇALIŞKAN ÜYEMİZ
İmam Mâlik Rh.a. ve Zühd Hayatı...
O[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] dört hak mezhepten biri olan Hanbelî mezhebinin imamı. Büyük muhaddis ve fakih. Hadis rivayetlerini topladığı Müsned adlı kitabı dokuz önemli hadis kaynağından biri. Onun ilmi ve hayatı dinî ilimlerle uğraşanlar için hakiki ve tam bir ibret vesikası. Zira o sadece bilgisiyle değil; ameliyle[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] takvasıyla[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] zühd ve verâsıyla semamızda bir yıldız. Cenab-ı Hak ondan razı olsun.

Aşağıda zikredeceğimiz “mihne olayı”nın failleri olan Mutezile dışında bütün Ümmet-i Muhammed'in[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] hatta gayrimüslimlerin hürmet ve muhabbetine mazhar olan bu büyük imam[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] ilim ve amel yanında kanaat[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] zühd[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] istiğna ve tevazuuyla da Hak ve halk nazarında müstesna bir mevki elde etmiştir.

Yakın arkadaşı ve yardımcısı el-Merrûzî'nin anlattığına göre[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] bir gün hıristiyan bir tabip[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] yanında bir rahip bulunduğu halde İmam Ahmed b. Hanbel'in evine gelir. Tabip yanındaki rahibi göstererek[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] “Ebû Abdillah'ı (Ahmed b. Hanbel) görmek için benimle birlikte geldi” der. el-Merrûzi onları içeriye alır. Rahip[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] İmam Ahmed'e şöyle der: “Yıllardır seni görmek istiyordum. Senin varlığın sadece İslâm için değil[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] bütün mahlukat için hayır ve salâhtır. Bizim cemaatimiz arasında senden razı olmayan yoktur.”

Bunun üzerine el-Merrûzî der ki: “Öyle umuyorum ki[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] ülkenin bütün şehirlerinde senin için dua ediliyor” dedim[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] şöyle mukabele etti: “Ey Ebû Bekr ! Bir kimse kendi nefsini bilirse[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] insanların sözü ona bir fayda vermez.” (Zehebî [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] a. g.e .[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] 11/211)


Meşhur alimlerimizden Zehebî [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] döneminde ve daha sonra yaşayan birçok velinin İmam Ahmed b. Hanbel'den övgüyle bahsettiğini[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] kendisiyle teberrükte bulunduklarını ve hakkında[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] “ Ahmed b. Hanbel'in yüzüne bir kere bakmak bizim nazarımızda bir sene nafile ibadete denktir” dendiğini zikreder ve bu söz üzerine şu yorumda bulunur: “Bu[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] aşırılık ifadesidir ve uygun değildir. Bununla birlikte bu sözü söyleten[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]'ın bir velisine [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] için duyulan muhabbettir.” (Zehebî[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Siyeru A'lâmi'n-Nübelâ [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] 11/211)


Zühd ve kanaat örneği...


“Dünyalığın azı yeterli olur da[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] çoğu yeterli olmaz” diyen İmam Ahmed [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] iki kere yürüyerek Bağdat'tan Hicaz'a hac için gitmiş ve bu yolculuğu esnasında sadece 14 dirhem parayla yetinmiştir.

“Kitâbu'z-Zühd” isimli bir de eseri bulunan bu büyük imamın[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] bu eserini okuturken de muhtevasına ve yazılış maksadına uygun hareket etmesi şaşırtıcı değildir.

Öğrencilerinden İshak b. Hâni anlatıyor: “Bir gün sabah erkenden Kitâbu'z-Zühd'ü okumak için İmam Ahmed'e gittim. O yanıma gelmeden önce yere bir hasır serdim ve üzerine bir de minder koydum. Yanıma geldiğinde “Bu nedir?” dedi. “Oturman için hazırladım.” dedim. “Onu kaldır! Zira zühd konusunun işlendiği bir meclisin hakkı[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] ancak zühde riayetle verilmiş olur” dedi. Kaldırdım[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] toprağa oturdu ve derse öyle başladık.” (İbn Ebî Ya'lâ[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Tabakâtu'l-Hanâbile[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] 1/10)

Bir keresinde dua etmesini isteyen arkadaşları ve kendisi için şöyle dua etmişti: “[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]ım. Bizim arzu ettiğimizden daha fazlasını verdiğini biliyorsun. Bizi de senin hoşnut olduğunu yapan kimseler eyle. [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]ım. Senden[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] göklere ve yere hitaben ‘İsteyerek veya istemeyerek gelin! Dediler ki: İsteyerek geldik.' (Fussılet[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] 11) buyurduğun şeyi yapma (sana taati isteyerek gelme) kudreti vermeni diliyoruz. [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]ım . Bizi razı olduğun şeyleri yapmaya muvaffak kıl. [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]ım[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] senin rızana kavuşturan dışındaki her türlü fakirlikten ve senin için gösterilen dışındaki her türlü zilletten sana sığınıyoruz.” (Zehebî[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] a.g.e .[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] 11/229)

Mihne olayındaki tutumu...

Bilindiği gibi Mutezile'nin[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Kur'an'ın mahluk olduğu görüşü[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Abbasî halifesi Me'mun döneminden (h. 218) itibaren 15 yıl boyunca devletin resmi mezhebi olarak kabul edildi ve bu görüşü kabul etmeyen yüzlerce alim takibata[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] tutuklama ve işkenceye maruz kaldı.

Bu alimlerin başında İmam Ahmed b. Hanbel geliyordu. Hak bildiği yolda gözünü budaktan esirgemeyen bu büyük imam[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Kur'an'ın mahluk olduğu görüşüne şiddetle karşı çıktığı için tutuklanıp sorgulanmış[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] iki seneden fazla hapiste kalmış ve işkence görmüştü. Zindandayken yüz elli kişi sırayla kendisini kamçılamıştı. Kaynaklar o gece büyük bir deprem olduğunu ve etkisinin Abadan'dan bile hissedildiğini nakleder. (Tâcuddîn es-Sükbî[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Tabakâtu'ş-Şâfi'iyye[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] 1/205)

Bir keresinde yine kırbaçlanırken şalvarının bağı çözülmüş ve şalvarı belinden aşağıya doğru kaymaya başlamıştı. Bunun üzerine yediği şiddetli kırbaç darbelerine aldırmayarak gözünü semaya diktiği ve bir şeyler söylediği görüldü. Bunun üzerine şalvarı tekrar eski yerine geldi.

Aradan zaman geçip bu çile ve işkence dönemi sona erdiğinde[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] bir gün kırbaçlandığı dönem hatırlatıldı ve o esnada gözünü semaya dikerek ne söylediği soruldu. İmam şöyle dua ettiğini söyledi: “ [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]ım ! Arş'ı dolduran ismin adına senden isteğim odur ki[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] eğer bu meselede benim inancım doğru ise avret yerimin açılmasına ve rezil olmama müsaade etme.” (es-Sübkî[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] a.g.e .[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] 1/214)

İlim ve zühd ehlinin şahitliği

“Bağdat'tan ayrıldığımda[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] arkamda Ahmed b. Hanbel'den daha efdal[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] bilgili[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] fakih ve müttaki birisini bırakmadım.”

Bu sözün sahibi İmam Şâfiî'dir. İmam Ahmed b. Hanbel [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] büyük Hadis imamlarından olan arkadaşı İshak b. Râhûye'ye[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] “Benimle gel. Seni eşi benzeri görülmemiş birisine götüreyim.” der ve onu alıp İmam Şâfiî'ye götürür. Olayı nakleden İshak b. Râhûye diyor ki: “Şâfiî de Ahmed b. Hanbel gibisini görmemiştir.” (Zehebî[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Siyeru A'lâmi'n-Nübelâ[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] 11/195-196)

Zünnûn el- Mısrî'nin “Efendimiz” dediği İmam Ahmed'i [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] İmam Nesâî de şöyle anlatıyor: “Ahmed b. Hanbel [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Hadis bilgisi[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Fıkıh[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] verâ[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] zühd ve sabır hasletlerinin hepsine sahip birisi idi.”

İmam Ebû Dâvûd da onun hakkında şöyle der: “Ahmed b. Hanbel'in meclisleri ahiret meclisi idi. O meclislerinde dünyaya ait bir şey konuşmazdı. Onun dünyayı zikrettiğine asla şahit olmadım.” (Zehebî [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] a. g.e .[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] 11/19-1

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz