İrfan Meclisi & Rah-ı Aşk

Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

''Ölümün Kalpteki Tesiri'' {İmâm-ı Gazâlî}

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

EyLüL

avatar
BAĞIMLI ÜYEMİZ
BAĞIMLI ÜYEMİZ
Her gece ölüyor her sabah diriliyor muyuz?


Her f?rsatta kendi kendime kelam-? nefsi ile söylenirim:- ?ki ?ey asla ihmal edilmemelidir. Okumak ve dü?ünmek!.. Evet okumay?, dü?ünmeyi ihmal eden adam?n hayat?n? do?ru ya?amas?, ya?ad??? olaylar? do?ru yorumlamas? zordur.

Hatta imkâns?zd?r da diyebilirim. Hazine üstünde oturup da dilenen adamdan farks?zd?r okumayan, ayr?ca dü?ünmeyen insan?n durumu. Bundan dolay? Efendimiz (sas) Hazretleri ikaz?n? yapm??t?r: "Hasibu kable en tühasebu!" Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin, ya?ad???n?z?, ileride ya?ayaca??n?z? dü?ünün. Dü?ünün de ikaz olun, ibret al?n, ebedi hayat?n?za haz?rl?kl? olun..

Okumayan, okusa bile dü?ünmeyenlerden biri, bir sohbet s?ras?nda okuyucuma malum tekerlemeyi tekrarlam??:

- 'Öldükten sonra dirilmek varm??, kim gitmi? de gelmi? oradan? Var m? gidip gelen, öldükten sonra dirilen?' diye bilgiççe laflar etmi?. Okumayan, okusa da dü?ünmeyen adam?n söyleyebilece?i söz ancak bu kadar olur elbette. Halbuki, bu sorunun sahibi her gece yata??na yatarken bir bak?ma ölür, her sabah kalkarken de yine bir bak?ma dirilir; ama yine de sorar:

-Kim gidip de gelmi? oradan? Gidip de dönen var m??.. Ba?kalar?n? b?rak, kendisi gidiyor, hem de her gece... Yine kendisi geliyor, hem de her sabah... Ama gel gör ki, dü?ünme olmay?nca, kendi ya?ad???n? yorumlay?p da 'benim hayat?mda bile vard?r her gece ölmek, her sabah da dirilmek' diyemiyor, halini ve hayat?n? gözden geçiremiyor. ??te okumayan, hatta dü?ünmeyen insan?n bu türlü gafletli dalg?nl???ndan olacak ki, Efendimiz (sas) Hazretleri her gece yata??na uzanaca?? s?rada dü?ünmeyenleri dü?ündüren duas?n? ?öyle yap?yor:

- "Bismikellahümme emûtü ve ehyâ!" Ne diyor bu duas?yla?. "Beni her ak?am öldürüp her sabah tekrar dirilten Allah'?m, senin ismin ve izninle uzan?yorum yata??ma!" Sabah kalkarken de ayn? gerçe?i tekrar hat?rlatan ?u duay? okuyor:

- "Elhamdü lillâhillezî ehyana bade mâ emâtena ve ileyhinnü?ûr!" "Beni öldürdükten sonra tekrar dirilten Allah'a hamd olsun. Bir gün gelecek ki, en son ölümü ölecek, en son dirili?le ona dönece?iz elbette!"

Yatarken kalkarken yapt??? bu manidar dualar?yla bizleri ikaz ve ir?at eden Efendimiz (sas), her gece ölmü? say?l?p her sabah da yeniden dirilmi? olmay? dü?ünmemizi tavsiye etmi? oluyor. Ama bu ikaz ve ir?ad? kim anlar, kim yorumlar? Kim hat?rlay?p de?erlendirmesine al?r?

Elbette okuyan ve dü?ünen insan. Okuma yoksa, dü?ünme mevcut de?ilse, her gece gidecek, her sabah da gelecek; ama yine de sormaya devam edecek:

- Kim gitmi? de gelmi? oradan? Var m? gidip de dönen? Ya?ad???n? yorumlamay? dü?ünemeyen adam ?unu da ekliyor sorusuna:

- Ölen insana kabirde azap olurmu?, bu mümkün mü?.. Bunu soran adam her gece mezara girer gibi girdi?i yata??nda cans?z yatarken gördü?ü korkunç rüyalar?nda çe?itli kabir azaplar? ya??yor, i?kencelere maruz kal?yor, bazen de cennet güzellikleri gibi güzellikler seyrederek uyan?yor. Ama yine de soruyor:

- Kabirde azap nas?l olur, mümkün mü? Halbuki Rabb'imiz insana bu dünyada ölmeyi, dirilmeyi, kabirde azap görmeyi, zihnine yakla?t?racak olaylar ya?at?yor, akl?na kap? aç?yor; ama iradesini de elinden alm?yor, dü?ünmesini istiyor. Buna ra?men dü?ünmeyen adam hâlâ soruyor: "Var m? giden gelen, azap gören, mükâfat ya?ayan?"

Gariptir ki bunu söyleyen adam, o gece yine ölecek, o sabah yine dirilecek, gece yine korkulu rüyalar görecek. Yine de omuzlar?n? silkip dudaklar?n? bükecek... 'Var m? gidip de gelen, azap gören?' diyecek. Demek ki sebepsiz de?ilmi? Efendimiz (sas)'in ikaz?:

- Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin! Bir saat tefekkür (dü?ünmek), bir sene (nafile) ibadetten hay?rl?d?r.

Yazar AHMED ?AH?N[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] ve Du@ iLe [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz