İrfan Meclisi & Rah-ı Aşk

Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

HaTeM-i ESaM ve SeKiZ MeSeLe

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1 HaTeM-i ESaM ve SeKiZ MeSeLe Bir Paz 28 Mart 2010 - 10:40

RıZa BeRKaN

avatar
YÖNETİCİ
YÖNETİCİ
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]HATEM-İ ESAM VE SEKİZ MESELE

Hatem'in hocası Şakik'den; 33 yılda öğrendiği sekiz mes'ele ;

Alimin öğrendiği şeyler, Şakîk-i Belhî' nin Tilmizi Hâ-tem el-Asamm'dan rivayet edilen cinsden olmalıdır.

Ş a kî k, H â t e m 'e sordu:
- Kaç senedir benim yanımdasın?
H â t e m :
- Otuz üç senedir.
Ş a k î k :
- Bu müddet zarfında benden ne öğrendin?
H â t e m :
- Sekiz mes'ele öğrendim.
Ş â k î k :
- înnâ li'llâhi ve innâ ileyhi râci'ûn! Ömrüm seninle geçtiği hâlde benden ancak sekiz mes'ele mi öğrenebildin?
H â t e m :
- Evet hocam, ben yalan konuşmayı sevmem, ancak sekiz şey öğrenebildim.
Şakîk:
- Bu öğrendiğin sekiz şey nedir? Söyle dinleyelim.

H â t e m :
1 - Baktım ki, herkesin ayrı ayrı bir dostu var. Fakat bütün dostlar, nihayet mezar başından geri döndüğü için ben, hiç birine güvenmedim, ancak mezarımda da bana arkadaş olacak iyi amelleri kendime dost seçtim.
Şakîk:

- Çok güzel, ikincisini söyle bakalım.

H â t e m:

2 - ALLAH'u Teâlâ'nın : "ALLAH'ın azametinden korkup nefsini, arzu ve isteklerinden alıkoyanın varacağı yer Cennettir." (79-Nâzi'at: 40, 41) mealindeki âyet-i kerîmesini düşündüm, hak olduğunu bildim ve nefsimin behîmî arzularını yenmeğe çalıştım ve bu suretle ALLAH'u Teâlâ'ya itaate devam ettim.

3 - Baktım ki, herkes elindeki kıymetli sermâyesini koruyor, kasalarda saklıyor, kaybolmaması için her çâreye bağ vuruyor. Halbuki ALLAH'u Teâlâ'nın:"Sizin elinizde olan her şey tükenecek, ancak ALLAH katında olan bakîdir. "âyet-i celîlesini düşündüm ve ben de kaybolmaması için kıymetli kabul ettiğim bütün varlığımı ALLAH'a, emânet ettim-, Onun rızası uğrunda harcadım.


4 - Baktım ki, insanların her biri mâl, haseb, şeref ve neseb aramaktadır. Anladım ki bunlar bir şey değil. ALLAH'u Teâlâ'nın: "ALLAH katında en keremliniz, en çok muttaki olanınızdır (49-Hucûrât: 13) âyet-i celîlesine baktım da, ALLAH katında kerîm olmak için malı, mansabı değil, takvayı seçtim.


5 - Baktım ki, insanlar mütemadiyen birbirine saldırıyor, yekdiğerini tel'în edip duruyorlar. Sebebini, hâsed denilen çekememezlikte buldum; sonra ALLAH'u Teâlâ'nın:"Biz, onların dünyâ hayâtındaki geçimlerini taksîm ettik" âyet-i celîlesini düşündüm ve anladım ki bu taksimat, ALLAH'u Teâlâ'nın taksimidir, bunda kimsenin te'siri yoktur. Ben de ALLAH'ın taksimine razı oldum, hased hastalığını attım ve kimseye düşmanlık etmedim.


6 - İnsanların birbirine düşman olup birbirlerini öldürdüklerini gördüm. ALLAH'u Teâlâ'nın: "Asıl düşmanınız şeytandır. Onu düşman tanıyın " âyet-i celîlesini düşündüm ve asıl düşmanın Şeytân olduğunu anlayınca, yalnız onu düşman tanıdım ve başka kimseye adavette bulunmadım.

7 - Baktım ki, insanlar şu bir lokma ekmek için helâl - haram demeden her türlü zillete katlanıyorlar. ALLAH'u Teâlâ'nın:"Bütün yaratıkların rızkı ALLAH üzerinedir." (11-Hûd: 6) âyet-i kerîmesini düşündüm. Benim de bu canlı varlıklardan biri olmam hasebiyle, rızkıma ALLAH'u Teâlâ'nın kefil olduğunu anladım; isteklerime bakmadan, ALLAH'u Teâlâ'nın bende olan hakkı ile meşgul oldum.


8 - Baktım ki, insanlardan bir kısmı servetine, ticâretine; bir kısmı sıhhatine olmak üzere, kendileri gibi bir yaratık'a tevekkül etmekte [güvenmekte] ve ona bel bağlamaktadır. ALLAH'u Teâlâ'nın: "ALLAH'a tevekkül edene [güvenene] ALLAH yeter.H (65 - Talâk : 3) mealindeki âyet-i celîlesini düşündüm ve ben de (fâni olan başka şeylere değil) ancak Hazret-i ALLAH'a tevekkül ettim ve O'na bağlandım. O da bana yeter. İşte senden öğrendiklerim bunlardır.
Dedi.

Bunun üzerine Ş a k î k:
- Hâtem, ALLAH seni muvaffak etsin; doğrusu ben, Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'ân-ı Azîmi tedkîk ettim, bütün dîni işleri ve hayır çeşitlerini şu sekiz mes'ele üzerinde devreder gördüm. Şu sekiz esâsa riâyet eden dört kitâb'ın hükmüyle amel etmiş olur. Dedi.


İlmin bu nev'iyle meşgul olup bunu anlayanlar ancak âhiret âlimleridir. Dünyâ âlimleri ise, güçleri yettiği kadar mâl ve mansab etmekle meşgul olur da, ALLAH'u Teâlâ'nın Peygamberleri vasıtasıyla tebliğ ettiği âhiret ilimlerini ihmâl ederler.

1. KlTAB - 6 ncı BAB - S.167 Ahiret Alimlerinin Alametleri - İHYÂU' ULÛMİ'D-DİN[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

Allahım, maksadım Sensin; talebim hoşnutluğundur, rızandır.

[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

2 Geri: HaTeM-i ESaM ve SeKiZ MeSeLe Bir Cuma 9 Nis. 2010 - 7:26

EyLüL

avatar
BAĞIMLI ÜYEMİZ
BAĞIMLI ÜYEMİZ
[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz